Tuyên dương điển hình học tập Bác

Báo cáo kết quả hoạt động 1 năm qua, LĐLĐ cho biết cuộc vận động được các cấp Công đoàn triển khai rộng khắp. Cụ thể 100% đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác thành nội dung tuyên truyền, thực hiện thường xuyên và gắn với các hoạt động thi đua tại đơn vị. Qua đó, nhiều phong trào thi đua thiết thực ra đời như "Nụ cười thân thiện", "3 tiết kiệm, 3 tương trợ"... trong khối hành chính, sự nghiệp. Ở khu vực ngoài nhà nước, việc học Bác gắn liền với việc tăng năng suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong năm, đội ngũ CNVC-LĐ đã phát huy 252 sáng kiến, làm lợi trên 4 tỉ đồng.

Tuyên dương điển hình học tập Bác - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các tập thể

Dịp này, LĐLĐ quận 6 đã tuyên dương 12 tập thể và 20 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Tin-ảnh: T.Nga