Mỹ bàn giao tàu tuần duyên loại lớn cho Việt Nam

Tàu này được đổi tên là CSB 8020, giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn và các hoạt động ứng phó nhân đạo. Chính phủ Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam thông qua Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA).

Mỹ bàn giao tàu tuần duyên loại lớn cho Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - sĩ quan chỉ huy Cảnh sát biển Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Michael J. Haycock - trợ lý tham mưu trưởng về quân dụng và cán bộ chuyên trách quân dụng Tuần duyên Mỹ Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ

D.Ngọc