Đóng tài khoản không đủ tư cách pháp nhân để hạn chế rủi ro

Theo đó, Thông tư 32 được ban hành sau khi Quốc hội thông qua Bộ Luật Dân sự 2015 (hiệu lực từ ngày 1-1-2017) quy định chủ thể của quan hệ dân sự chỉ bao gồm cá nhân và pháp nhân. Những tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp (DN) tư nhân, văn phòng luật sư… không đủ điều kiện là chủ thể độc lập tham gia quan hệ mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Để thực hiện thông tư này, nhiều NH thương mại đã thông báo cho khách hàng là các DN tư nhân, hộ gia đình, văn phòng luật sư… về việc đóng tài khoản NH hoặc chuyển tài khoản sang tên cá nhân do các tổ chức này không có tư cách pháp nhân. Điều này khiến nhiều hộ kinh doanh, văn phòng luật sư lo ngại vì giao dịch với tổ chức nhưng lại yêu cầu thanh toán vào một tài khoản mang tên cá nhân sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn… Đồng thời, có thể gây xáo trộn trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

Trong khi đó, bà Hoàng Tuyết Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), khẳng định việc hạn chế chủ thể tham gia giao dịch mở, sử dụng tài khoản thanh toán chỉ bao gồm cá nhân, pháp nhân đã được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015 và quy định về đối tượng mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại Thông tư 32 là hoàn toàn phù hợp. Quy định này là cần thiết, hạn chế rủi ro cho các bên, bảo đảm các giao dịch mở, sử dụng tài khoản không bị vô hiệu do vi phạm quy định về chủ thể theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015.

"Việc tồn tại tài khoản thanh toán của tổ chức không có tư cách pháp nhân trước Thông tư 32 là thực tế và để hạn chế xáo trộn trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư 32 đã có hướng dẫn quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện việc xử lý chuyển tiếp đối với các tài khoản thanh toán này" - bà Minh cho biết.

Ngoài ra, liên quan đến việc văn phòng luật sư không có tư cách pháp nhân do đó không thuộc đối tượng mở tài khoản thanh toán và sẽ phải chuyển đổi sang hình thức tài khoản cá nhân theo quy định mới, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục thuế của các văn phòng luật sư.

Đại diện NHNN cho rằng theo quy định văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình DN tư nhân và tài khoản thanh toán của văn phòng luật sư thuộc đối tượng phải thực hiện chuyển đổi sang tài khoản thanh toán của cá nhân. Về chính sách thuế đối với DN tư nhân, vừa qua, NHNN đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cho phép khấu trừ chi phí vay vốn của cá nhân chủ DN tư nhân khi tính thuế thu nhập DN của DN tư nhân.

"NHNN sẽ tiếp tục theo dõi, ghi nhận và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về NH nói chung và Thông tư 32 nói riêng" - bà Minh nhấn mạnh.

Thái Phương