Không yêu cầu bồi thường

Ông Lê Quang Thành, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, công ty đã yêu cầu phòng nhân sự rà soát lại các quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty. Qua đó chúng tôi thấy rằng việc công ty yêu cầu anh Luân bồi thường là sai quy định. Vì vậy, công ty đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc cho anh Luân.

Không yêu cầu bồi thường - Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa