Có được yêu cầu trả lại phép năm đã ứng trước?

 Như vậy, nếu NLĐ nghỉ việc ngay sau Tết, công ty có quyền buộc họ phải thanh toán lại những ngày phép đã ứng không được hưởng không?"

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Bộ Luật Lao động chỉ quy định người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho NLĐ; NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Bộ Luật Lao động không quy định về việc ứng trước ngày nghỉ phép cũng như thanh toán lại những ngày phép không được hưởng. Do đó, công ty nên quy định nội dung này trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp (trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn cơ sở) để làm căn cứ thực hiện tại đơn vị.