Phải đóng BHXH


Phải đóng BHXH - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Quyết định 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và Công văn 1660/BHXH-THU của BHXH TP HCM thì trong thời gian NLĐ được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài sẽ không phải đóng BHYT, thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi. Trong thời gian này, NLĐ vẫn phải đóng BHXH, BHTN theo mức lương làm cơ sở trích nộp BHXH, BHTN trước khi được cử đi học tập, công tác tại nước ngoài.