Báo cáo tiến độ tổ chức đại hội hằng tuần

LĐLĐ TP HCM đang quản lý 19.748 CĐ cơ sở.. Trong đó, 15.296 CĐ cơ sở phải tổ chức đại hội, hội nghị và 4.452 CĐ cơ sở không thể tổ chức đại hội, hội nghị do nhiều nguyên nhân như ban chấp hành đang trong thời gian lâm thời, doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, số lượng lao động giảm, biến động thường xuyên; nhân sự ban chấp hành thay đổi liên tục, một số đơn vị dời trụ sở, chuyển đi nơi khác, giải thể...

Báo cáo tiến độ tổ chức đại hội hằng tuần - Ảnh 1.

 LĐLĐ TP HCM chọn 4 đơn vị CĐ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm: LĐLĐ quận 11, LĐLĐ huyện Hóc Môn, CĐ Viên chức TP và CĐ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. 

N.Hà