Người lao động mới làm việc 15 ngày tham gia BHXH thế nào?

Đại diện BHXH Việt Nam trả lời: Hiện nay, thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH đã được rút gọn để tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian đăng ký tham gia cho các cá nhân, đơn vị. Hồ sơ chỉ gồm: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH; đối với NLĐ đã được cấp mã số BHXH thì không cần kê khai tờ khai. Mặt khác, trước khi giao kết HĐLĐ, NLĐ đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng (bao gồm: bản sao giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, các văn bản chứng chỉ, bản sao hộ khẩu, CMND...) cho đơn vị, đồng thời trong HĐLĐ đã ký cũng có ghi đầy đủ các thông tin về mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác. Do đó, DN đã có đầy đủ thông tin về nhân thân và tiền lương để làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ. Một lưu ý khác: Thời hạn đóng BHXH chậm nhất theo quy định là vào ngày cuối cùng của tháng. Như vậy, với những trường hợp tương tự nêu trên, khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH không nhất thiết phải đồng thời với việc trích đóng BHXH từ tiền lương của NLĐ.