Làm lợi, tiết kiệm 8,5 tỉ đồng

Thực hiện tốt chủ đề Năm vì lợi ích đoàn viên, CĐ tổng công ty và CĐ cơ sở đã triển khai, tổ chức đồng bộ "chương trình phúc lợi đoàn viên", qua đó CNVC-LĐ được sử dụng các sản phẩm dịch vụ trong hệ thống với giá ưu đãi, tiết kiệm, đồng thời được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, Chương trình "Saigontourist vì cộng đồng" đã tập trung hỗ trợ người lao động, nhất là CNVC-LĐ và con CNVC-LĐ khó khăn, bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Làm lợi, tiết kiệm 8,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Song song đó, CĐ tổng công ty cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo. Kết quả, đội ngũ CNVC-LĐ đã phát huy 29 sáng kiến cải tiến cấp tổng công ty, làm lợi, tiết kiệm cho doanh nghiệp 8,5 tỉ đồng.

T.Nga