Sẽ trả phần lương chênh lệch

Khác với trước, năm nay, công ty không chỉ điều chỉnh lương mà còn điều chỉnh cả hệ số lương của công nhân bằng cách lấy tổng thu nhập chia cho mức lương tối thiểu vùng (3.750.000 đồng). Cách tính này khiến hệ số lương của một số lao động lâu năm bị giảm...".

Sẽ trả phần lương chênh lệch - Ảnh 1.

- Bà Nguyễn Thị Hậu, giám đốc nhân sự, trả lời: Do thời gian qua, công ty gặp một số khó khăn nên đã chậm điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho người lao động như phản ánh. Song, công ty vẫn tính mốc nâng lương là tháng 1-2017 và sẽ truy trả phần chênh lệch từ tháng 1 đến tháng 4 vào kỳ lương tháng 7-2017. Riêng phản ánh của người lao động về việc điều chỉnh hệ số lương là không chính xác. Cách tính trên chỉ là đề xuất của một cán bộ phòng nhân sự và không được ban giám đốc thông qua. Hiện công ty vẫn giữ hệ số lương cũ của người lao động.