CLIP: Bộ trưởng Quốc phòng nói về làm kinh tế và sân golf Tân Sơn Nhất

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định quân đội làm kinh tế là chủ trương đúng đắn; sản xuất, xây dựng kinh tế quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ, chiến lược lâu dài của quân đội. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nói về Quân đội làm kinh tế (Video: Hoàng Triều thực hiện)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói về sân Golf Tân Sơn Nhất (Video: Hoàng Triều thực hiện)

Hoàng Triều