Không đóng BHXH

Tuy nhiên, do yêu cầu công việc, công ty đề nghị tôi tiếp tục ký hợp đồng làm việc và hưởng lương khoán, không có BHXH, BHYT… Nay nghỉ việc, tôi có thể đòi các khoản ấy không?".

Không đóng BHXH - Ảnh 1.

Ông Võ Hà Học, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Căn cứ quy định tại Luật BHXH; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật Việc làm và điều 186 Bộ Luật Lao động thì khi đã nghỉ hưu, nếu người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mới, ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, công ty đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật cho bà Hưng.

Tuy nhiên, khi bà Hưng nghỉ việc, công ty có thiếu sót là không thanh toán trợ cấp thôi việc cho bà. Chúng tôi sẽ chuyển ngay khoản tiền này cho bà trong thời gian sớm nhất.