Bộ Tài chính lại giải thích về thuế đối với Grab, Uber

Vụ Chính sách thuế cho biết đối với Uber, Grab, Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan không đáp ứng điều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không đáp ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ quy định tại Thông tư 60/2012 ngày 12-4-2012 và Thông tư 103/2014 ngày 6-8-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì tỉ lệ để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 3%; tỉ lệ để tính thuế TNDN trên doanh thu được hưởng là 2%. Với các đối tác Việt Nam ký kết hợp đồng với Uber Hà Lan để kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với phần doanh thu được hưởng theo hợp đồng (không bao gồm phần doanh thu của Uber Hà Lan). Đối với cá nhân ký kết hợp đồng với Uber Hà Lan, tỉ lệ để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 3%; tỉ lệ để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên doanh thu được hưởng là 1,5%.

Bộ Tài chính lại giải thích về thuế đối với Grab, Uber - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của Grab, Uber khiến taxi truyền thống gặp nhiều khó khăn Ảnh: Hoàng Triều

Đối với 2 nội dung kiến nghị của các DN taxi truyền thống là được áp dụng cách tính doanh thu tính thuế như đối với Uber, Grab hoặc giảm thuế GTGT về mức 5%; đồng thời tính thuế đối với Uber, Grab phải trên cơ sở 100% doanh thu, Bộ Tài chính cho rằng không có cơ sở. Vì thuế suất thuế GTGT sẽ dần được thống nhất về mức 10%, thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với hàng hóa thiết yếu và thuế suất 0% áp dụng đối với hàng xuất khẩu.

Nếu xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trùng và không hợp lý. Vì Uber chỉ được hưởng 20%, 80% còn lại được chia cho các đối tác ký hợp đồng với Uber và các đối tác này phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với phần doanh thu được hưởng.

Vụ Chính sách thuế cho biết thêm trong 10 DN có doanh thu lớn trên địa bàn TP HCM, 2 DN phát sinh số thuế GTGT còn được khấu trừ, không phát sinh số thuế GTGT phải nộp (Công ty TNHH Du lịch Mai Linh, Công ty TNHH Du lịch Thành Bưởi), một số DN khác mức nộp thuế GTGT/doanh thu dưới 3% (Công ty CP Gia Định, Công ty Vận chuyển Sài Gòn Tourist, HTX Vận tải số 10). Về thuế TNDN, hầu hết DN đều có tỉ lệ nộp thuế TNDN/doanh thu thấp hoặc không phát sinh thuế TNDN phải nộp, mức nộp khoảng 0,01% đến 0,06%. Riêng Công ty TNHH Ánh Dương mức nộp thuế TNDN là 1,97%/doanh thu (tương đương mức khoán của Uber).

Vì vậy, Bộ Tài chính khẳng định thông tin cho rằng taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber là không đúng.

Tô Hà