Ông Trương Văn Phước làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ông Trương Văn Phước làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Phước quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Tại Quyết định 1122/QĐ-TTg ngày 28-7, Thủ tướng Chính phủ giao ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia làm quyền Chủ tịch Ủy ban này thay thế cho ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ điều động về công tác tại Văn phòng Chính phủ, làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trương Văn Phước làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ảnh 2.

Ngoài ra, ông Phước còn là một trong 14 thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959, học vị Tiến sĩ kinh tế. Năm 2013, ông Phước được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Trước đó, ông Trương Văn Phước từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TPHCM, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2000, ông Phước được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Eximbank. Sau đó, ông được tái bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 4-2008.

Tin- ảnh: Thy Thơ