Sao chưa tăng lương hưu?

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Ngày 30-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo nghị định này thì từ ngày 1-7, bên cạnh việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng cũng được tăng tương ứng 7,44% so với số tiền đang thực lãnh. Tuy thời điểm áp dụng các quy định của nghị định là tháng 7-2017 nhưng do thời điểm có hiệu lực thi hành của nghị định là ngày 15-8 nên cơ quan BHXH chưa thể thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu cho các đối tượng nêu trên trong đợt trả lương hưu tháng 8-2017 (trả từ ngày 1-8, trước khi nghị định có hiệu lực). BHXH TP HCM sẽ thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu 7,44% và chi trả phần tiền chênh lệch của cả 2 tháng 7 và 8-2017 vào kỳ chi trả lương tháng 9-2017.