Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các cấp Công đoàn (CĐ) tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy lòng tự hào về những cống hiến to lớn của Bác Tôn đối với cách mạng Việt Nam; vận động CNVC-LĐ học tập và làm theo tấm gương sống giản dị, đạo đức trong sáng của Bác Hồ và Bác Tôn. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP lưu ý các cấp CĐ TP phát động trong đoàn viên CNVC-LĐ sưu tầm các tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn và phong trào công nhân, CĐ gửi về Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP để bổ sung tư liệu cho Phòng Truyền thống Công nhân - CĐ TP.

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng hoa cho các công nhân tiêu biểu trong phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo

Hướng đến kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn, LĐLĐ TP sẽ long trọng tổ chức trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017 nhằm vinh danh những kỹ sư, công nhân ưu tú đã nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến… nhằm góp phần ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tin-ảnh: K.An