Nhiều chủ đề quan trọng ở SOM 3 tại TP HCM

 Hội nghị lần này bao gồm 75 cuộc họp, hội thảo, đối thoại của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tự do hóa thương mại và đầu tư, kinh tế mạng, y tế, chống tham nhũng, ứng phó tình trạng khẩn cấp…

Nhiều chủ đề quan trọng ở SOM 3 tại TP HCM - Ảnh 1.

Các đại diện của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Ban Thư ký APEC tại cuộc họp báo về SOM 3 tại Sở Ngoại vụ TP HCM ngày 15-8 Ảnh: Hoàng Triều

Trong dịp này, các đại biểu tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt hướng tới triển khai ngày càng cụ thể ưu tiên của Năm APEC 2017 cũng như mục tiêu dài hạn của APEC về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực. Các ủy ban, nhóm công tác của APEC cũng sẽ thảo luận hướng tới các văn kiện trình các bộ trưởng APEC thông qua, tạo cơ sở để chuẩn bị nội dung và chương trình của Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11-2017 tại TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trọng tâm của SOM 3 về y tế là cuộc họp cao cấp APEC lần thứ 7 về y tế và kinh tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì với chủ đề "Cải cách tài chính y tế vì sức khỏe cộng đồng hướng tới phát triển bền vững". Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn chủ trì 6 cuộc họp liên quan về y tế, trong đó có diễn đàn đa phương về đầu tư cho tuổi già năng động và khỏe mạnh hướng tới phát triển bền vững; đối thoại cao cấp về đổi mới hệ thống quản lý và hài hòa quy định…

T.Hằng