HLV Hữu Thắng nói gì về việc Xuân Trường, Văn Hậu lại lãnh thẻ vàng

HLV Nguyễn Hữu Thắng nói về việc Xuân Trường, Văn Hậu bị thẻ vàng, còn Duy Mạnh bị căng cơ đùi


Anh Dũng