Khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp bồi thường

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thông báo cho NLĐ kết quả công việc đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải giao kết ngay HĐLĐ với NLĐ. Trong trường hợp trên, anh Thương đã làm việc từ đầu năm 2017 đến nay nhưng công ty không thực hiện giao kết HĐLĐ là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tiền từ 500.000 - 20 triệu đồng (Nghị định 95/2013/NĐ-CP). 

Khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp bồi thường - Ảnh 1.

Luật cũng quy định NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, NSDLĐ phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, đồng thời phải tuân thủ thời gian báo trước theo luật định. Ở trường hợp trên, không rõ trong quy chế công ty có quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ không nhưng hành vi đột ngột cho anh Thương nghỉ việc mà không báo trước là vi phạm pháp luật. Anh Thương có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu công ty bồi thường vì đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với NLĐ.