Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân

. Nhiều ý kiến phản ánh một số CĐ cơ sở chưa dành nhiều thời gian đầu tư cho hoạt động CĐ; việc tham gia các hoạt động do LĐLĐ quận triển khai còn chiếu lệ, đối phó. Ở các doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở còn thụ động, chưa kịp thời tham mưu, thuyết phục chủ DN tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho công nhân (CN). Đại bộ phận CN trực tiếp sản xuất chưa nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức CĐ, chưa tham gia nhiều hoạt động...

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân - Ảnh 1.

Các đại biểu góp ý tại buổi tọa đàm

Theo các đại biểu, để hoạt động phong trào thu hút đông người lao động tham gia, các cấp CĐ phải lựa chọn hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ và bám sát thực tiễn đời sống CN. Song song đó, tổ chức CĐ phải xây dựng đội ngũ báo cáo viên có trình độ, đặc biệt là khả năng nói chuyện trước đám đông. Ngoài ra, các cấp CĐ phải tổ chức thêm nhiều sân chơi đa dạng, phong phú để thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Tin-ảnh: H.Đào