Đại án OceanBank: Mức án và "góc khuất"

Đại án OceanBank: Mức án và góc khuất - Ảnh 1.

Infographic: Tấn Nguyên; dữ liệu: Nguyễn Hưởng - Thiên Kim