Hỗ trợ vốn cho CNVC-LĐ nâng cao trình độ tay nghề

Ngoài các gói sản phẩm tín dụng nhỏ giúp người nghèo tự tạo việc làm, tăng thu nhập cho CNVC-LĐ, CEP sẽ tập trung triển khai sản phẩm tín dụng học nghề và cho vay khẩn cấp.

CNVC-LĐ có thu nhập thấp cần một khoản vay để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề có thể vay tối đa 30 triệu đồng (lãi suất bình quân 0,5%/tháng). Riêng sản phẩm cho vay khẩn cấp giúp đoàn viên trang trải các khoản chi phí phát sinh đột xuất (ốm đau, tai nạn, ma chay) có lãi suất bình quân 0,5%/tháng, mức vay tối đa 15 triệu đồng, hoàn trả hằng tuần hoặc hằng tháng.

Hỗ trợ vốn cho CNVC-LĐ nâng cao trình độ tay nghề - Ảnh 1.

Công nhân có thể vay tối đa 30 triệu đồng để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề

Tổ chức tài Tài chính vi mô CEP hiện phục vụ trên 316.000 thành viên đang vay, trong đó 65% thành viên là công nhân lao động và hộ gia đình của công nhân lao động.

Tin-ảnh: T.Hương