Bổ sung nhiều điều khoản có lợi cho người lao động

 Thỏa ước được bổ sung nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như nhân viên nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân dưới 1 tháng sẽ được công ty hỗ trợ 75% lương trong thời gian này; nhân viên ký hợp đồng làm việc cho công ty từ 3 tháng trở lên làm việc đến ngày 31-12 sẽ được thưởng cho thành tích đóng góp 5 triệu đồng/người; nhân viên về hưu được nhận quà 10 triệu đồng/người; vợ hoặc chồng của nhân viên cũng được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24… Thỏa ước có hiệu lực từ ngày ký kết đến ngày 31-12-2020.

Bổ sung nhiều điều khoản có lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Phát Đạt, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết thỏa ước lao động tập thể mới với nhiều phúc lợi sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc hơn trước.

H.Đào