Trung Quốc khai mạc đại hội đảng

Đại hội toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ khai mạc tại Đại Lễ đường Nhân Dân ở thủ đô Bắc Kinh lúc 9 giờ ngày 18-10 và bế mạc vào ngày 24-10.

Tất cả 38 phái đoàn - với 2.287 đại biểu được chọn từ hơn 89 triệu đảng viên khắp Trung Quốc - đã đến Bắc Kinh từ tối 16-10 để tham dự sự kiện chính trị quan trọng này. Theo báo China Daily, thành phần đảng viên là công nhân và nông dân chiếm tỉ lệ cao nhất (36,95%), theo sau là các nhà chuyên môn và cán bộ quản lý (25,21%). Những thành phần còn lại là giới chức, sinh viên và người về hưu.

Các phái đoàn này đại diện cho các địa phương, các ban thuộc Ủy ban Trung ương CPC, các cơ quan chính phủ trung ương, các doanh nghiệp dưới quyền kiểm soát của chính phủ trung ương, hệ thống tài chính trung ương, Quân Giải phóng Nhân dân, Cảnh sát Vũ trang và các đảng viên CPC gốc Đài Loan.

Trung Quốc khai mạc đại hội đảng - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam về dự Đại hội toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thường được tổ chức 5 năm 1 lần, Đại hội toàn quốc CPC năm nay dự kiến ra mắt ban lãnh đạo mới, đồng thời lên kế hoạch cho sự phát triển Trung Quốc trong 5 năm tới và xa hơn nữa. Tại đại hội, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành trung ương CPC khóa 18, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương CPC và dự thảo sửa đổi Điều lệ CPC.

Trước đó, ngày 16-10, các thành viên chủ chốt của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC), Quốc vụ viện, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) đã tổ chức các cuộc họp để quán triệt ý nghĩa thiết yếu của Hội nghị toàn thể lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương CPC khóa 18.

Hội nghị toàn thể này, diễn ra từ ngày 11 đến 14-10 ở Bắc Kinh, đã phân tích một cách toàn diện tình hình, nhiệm vụ hiện nay và tiến hành thảo luận sâu một số vấn đề quan trọng, chuẩn bị đầy đủ cho Đại hội toàn quốc lần thứ 19 CPC.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì hội nghị của Ban Cán sự Đảng của Quốc vụ viện Trung Quốc, nơi các bộ trong chính phủ được yêu cầu ủng hộ quyền lực của Đảng, đi theo sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Chấp hành trung ương CPC. Theo Tân Hoa Xã, họ cũng đã thể hiện ý chí về chính trị, kỷ luật, đạo đức và chống tham nhũng. Các bộ và các ủy ban thuộc Quốc vụ viện đánh giá cao những thành tựu của CPC trong 5 năm qua cũng như nhận thức đầy đủ các nhiệm vụ lịch sử được giao.

Trong khi đó, cuộc họp của Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Thường vụ NPC 12 - do ông Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ NPC, chủ trì - đã nhấn mạnh vị trí lãnh đạo của đảng trong mọi khía cạnh và vai trò của đảng trong việc giám sát mọi công tác cũng như sự hợp nhất giữa sự lãnh đạo của đảng, vai trò làm chủ đất nước của nhân dân và nền pháp trị. Theo cuộc họp này, NPC cần phải kiên định hoạt động theo đúng đường lối chính trị và thúc đẩy hệ thống của NPC cho phù hợp với thời đại.

Ngoài ra, ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc CPPCC, đã chủ trì cuộc họp của Ban Cán sự Đảng Ủy ban toàn quốc CPPCC. Hội nghị đã nhấn mạnh quyền lực tuyệt đối và sự lãnh đạo của CPC. Các thành viên dự họp cũng nêu bật hệ thống tham vấn chính trị dưới sự lãnh đạo của CPC và những nỗ lực cần thực hiện nhằm trẻ hóa đất nước Trung Quốc.

LỤC SAN