Những góc khuất bí ẩn trong vụ án VN Pharma dần được "vén màn"

VIDEO: Những góc khuất bí ấn trong vụ án VN Pharma dần được "vén màn" (Thực hiện: QUỐC CHIẾN)

Quốc Chiến thực hiện