Kỷ nguyên mới từ Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 31-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại". Tọa đàm có sự tham dự của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên trẻ từng học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga, sinh viên Việt Nam và Nga.

Các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề về tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng tại nước ta; Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam...

Kỷ nguyên mới từ Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 1.

Các đại biểu giao lưu tại tọa đàm "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại"

GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, nhấn mạnh Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại giành thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Bắt đầu từ nước Nga, với mục tiêu là giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, mang lại cơm áo, tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân.

TS Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận trung ương, khẳng định: Noi gương Cách mạng Tháng Mười Nga, các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã vùng lên đấu tranh giành độc lập, lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước đã phát triển trở thành hệ thống trên thế giới.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Shafinskia Natalia Valerievna cho rằng hệ tư tưởng cộng sản của nước Nga Xô viết, sau đó là Liên Xô, đã có ảnh hưởng to lớn đến tiến trình lịch sử tiếp theo ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các đảng cộng sản ở các nước đã hợp tác chặt chẽ, đặt nền móng cho các mối quan hệ tương lai trong tất cả các lĩnh vực như: chính trị, hệ tư tưởng, kinh tế, văn hóa. Theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam giữ gìn tính kế thừa các truyền thống được xây đắp bởi các thế hệ cha ông, đặc biệt là sự trung thành với các nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế.

* Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn được duy trì và phát triển lên tầm cao mới. Tất cả những điều đó đã tạo nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị bền chặt dài lâu giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Bài và ảnh: DƯƠNG NGỌC