Cận cảnh bão số 12 đổ bộ đất liền


Hồng Ánh - Tấn Nguyên