Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Tham gia tập huấn là các chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành CĐ cơ sở mới được bầu vào ban chấp hành CĐ cơ sở. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: tổ chức hoạt động, tuyên giáo, chính sách pháp luật, nữ công, tài chính và kiểm tra.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Mục đích của lớp tập huấn là cung cấp cơ sở lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho cán bộ CĐ cơ sở mới tham gia vào ban chấp hành CĐ cơ sở, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ năng lực, trình độ để đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CNVC-LĐ. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, góp phần xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh. 

Tin-ảnh: N.Hà