[VIDEO]: 40 tấn hàng Nga cứu trợ đến người dân vùng bão Khánh Hòa

Máy bay Nga viện trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12 ở Khánh Hòa

Kỳ Nam - Tấn Nguyên