Phát hiện nhiều khoản thu, chi trái quy định ở Tổng cục Thể dục Thể thao

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành kết luận kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 của Tổng cục Thể dục Thể thao (TD-TT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL)

Nhiều khoản thu, chi trái quy định

Qua kiểm toán cho thấy công tác giao dự án của Bộ VH-TT-DL cho Tổng Cục TD-TT cơ bản đúng quy định, nhưng còn một số tồn tại như: Kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ cấp cơ sở, kinh phí thông tin khoa học công nghệ không lập dự toán nhưng vẫn được Bộ VH-TT-DL giao là không đúng quy định về công tác lập dự toán, quy trình xét chọn đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học.

Phát hiện nhiều khoản thu, chi trái quy định ở Tổng cục Thể dục Thể thao - Ảnh 1.

Kiểm toán phát hiện nhiều khoản thu, chi trái quy định ở Tổng cục TDTT - Ảnh: Huy Thanh

Không cân đối kinh phí tiền ăn, tiền công, thuê chuyên gia với kinh phí phục vụ tập huấn cho vận động viên, huấn luyện viên dẫn đến giao kinh phí tiền ăn, tiền công tăng so với dự toán năm 2015; trong khi kinh phí tập huấn vẫn giữ nguyên hoặc giảm dẫn đến phải rút ngắn thời gian tâp huấn của vận động viên, huấn luyện viên so với kế hoạch ban đầu.

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ đây là nguyên nhân làm giảm số dư kinh phí tiền ăn, tiền công tại các Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia chuyển năm sau lớn hơn gần 13 tỉ đồng và các đơn vị này sử dụng một phần chi cho các nội dung như: đi lại, ở, phục vụ tập huấn vận động viên, huấn luyện viên và chi quản lý hành chính.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục TDTT giao dự toán cho các đơn vị vẫn còn một số tồn tại như: Không căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dẫn đến giao dự toán thiếu kinh phí thường xuyên cho một số đơn vị như trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tạp chí thể thao. Giao dự toán, thu, nộp ngân sách nguồn phí, lệ phí khác cho một số đơn vị như Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao nhưng hàng năm không có phát sinh.

"Khi giao dự toán, Tổng cục TD-TT chưa xem xét số dư năm trước chuyển sang còn tồn lớn để cân đối và điều chỉnh phù hợp với thực tế, dẫn đến các Trung tâm sử dụng nguồn kinh phí này sang chi quản lý hành chính, chi tiền ở, đi lại, phục vụ tập luyện cho vận động viên, huấn luyện viên do bị thiếu nhưng không có văn bản xin phép"- kết luận của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Về việc chi trả thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên, Kiểm toán Nhà nước kết luận thời gian ban hành các quyết định thưởng còn chậm, một số giải thi đấu diễn ra từ tháng 4 đến đầu tháng 9-2016 nhưng đến tháng 12-2016 mới có quyết định khen thưởng dẫn đến việc chi trả thưởng chưa kịp thời.

Theo kết luận kiểm toán, việc chi trả thưởng chậm dẫn đến chưa động viên, khuyến khích được tinh thần của các vận động viên, huấn luyện viên. Nguyên nhân do một số trưởng bộ môn cung cấp hồ sơ còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà.

Ngoài ra, thủ tục chi trả thưởng chưa chặt chẽ, thiếu xác nhận của các địa phương hoặc đơn vị quản lý, huấn luyện viên cơ sở.

Qua kiểm toán cho thấy, chế độ tiền thưởng, tiền ăn, tiền công hiện tại còn thấp theo chế độ quy định tại quyết định số 31 của Thủ tướng ngày 6-6-2011 đến nay không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, chỉ số giá tiêu dùng, mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Sử dụng xe công vượt quy định

Theo kết luận kiểm toán, Tổng cục TD-TT được giao 38 chỉ tiêu sử dụng xe ô tô, đến thời điểm kiểm toán năm 2016 đang sử dụng 36 xe, giá trị còn lại gần 8 tỉ đồng.

Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức cho thấy, tại một số đơn vị quản lý và sử dụng xe ô tô dùng chung vượt định mức quy định (Trung tâm thể thao Ba Đình 1 xe, Văn phòng 3 xe) tuy nhiên, số xe này đã hết giá trị ghi sổ kế toán.

Tại Trung tâm thể thao Ba Đình cho Tổng cục TD-TT mượn 1 xe từ tháng 5-2016, đến thời điểm kiểm toán (7-2017) chưa bàn giao trả lại cho trung tâm.

Tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, không theo dõi, quản lý 1 xe ô tô 4 chỗ trên sổ kế toán. Theo báo cáo, chiếc xe này được điều chuyển từ Khu liên hợp thể thao Quốc gia từ năm 2003 không có hồ sơ, vì vậy không có cơ sở để theo dõi tài sản cố định.

Minh Chiến - Tô Hà