Nghỉ dôi dư được hưởng quyền lợi thế nào?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ Nghị định 63/2015/NĐ-CP (quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu), người lao động dôi dư từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu theo quy định theo khoản 4 điều 54 của Luật BHXH năm 2014 và được hưởng thêm chế độ sau: Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a, khoản 1, điều 54 Luật BHXH năm 2014; hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Nghỉ dôi dư được hưởng quyền lợi thế nào? - Ảnh 1.