Chế độ công tác phí mới cho công chức quốc phòng

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 259/2017/TT-BQP quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, tăng hàng loạt mức chi công tác phí, cụ thể:

- Phụ cấp lưu trú: 

+ Mức 200.000 đồng/ngày đối với thời gian đi đường từ 5 giờ/ngày trở lên hoặc từ 150 km/ngày trở lên đối với khu vực miền núi và 300 km/ngày trở lên đối với khu vực còn lại (tăng 50.000 đồng/ngày).

Chế độ công tác phí mới cho công chức quốc phòng - Ảnh 1.

+ Mức 100.000 đồng/ngày đối với thời gian lưu trú tại cơ quan, đơn vị nơi đến công tác (tăng 50.000 đồng/ngày).

+ Trường hợp được cử đi công tác từ đất liền làm nhiệm vụ trên biển, đảo: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (tăng 100.000 đồng/ngày). 

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác đối với các đối tượng không mang chức danh lãnh đạo, chỉ huy:

+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I: không quá 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng (tăng 100.000 đồng/ngày).

+ Tại các vùng còn lại: không quá 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Thông tư 259/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 2-12-2017.

K.An