Ô nhiễm kinh hoàng như rạch Xuyên Tâm

Hàng ngàn người dân nhiều năm qua phải làm việc, ăn, ngủ bên dòng kênh hôi thối ngập rác thải, đối mặt với bệnh dịch vì con kênh này ô nhiễm rác thải, nước tải đến khủng khiếp.

Rạch Xuyên Tâm dài 6,2 km và 3 tuyến nhánh dài 1,94 km. Trước đó, từ năm 2002, rồi năm 2016 UBND TP HCM đã phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) từ 2015 đến 2022 nhưng nhiều năm qua, dự án vẫn chưa thực hiện. Trong khi đó con kênh này ngày càng ô nhiễm khủng khiếp.

Hồng Hải-Thanh Long