Đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao

Mục tiêu kế hoạch hướng đến là hình thành và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp có trình độ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.

Đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

Trong giai đoạn này, TP HCM sẽ đào tạo 20 thạc sĩ, tiến sĩ về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong nước và các nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển; đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành công nghệ và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho 1.800 cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ cấp cơ sở, chủ doanh nghiệp... Đặc biệt, TP sẽ đào tạo tay nghề cho 2.895 lao động nông nghiệp để tham gia từng khâu trong dây chuyền sản xuất áp dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Đ.Viên