Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 7-12, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết tỉnh này vừa có thông báo tạm dừng việc tuyển dụng viên chức để sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký công văn gửi các sở, ban ngành và địa phương về quyết định nêu trên. Theo đó, công văn khẳng định, hiện nay tỉnh Thừa Thiên – Huế đang xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả với lộ trình và phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương.

Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập - Ảnh 1.

Việc tạm dừng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp bắt đầu từ ngày 22-11

Việc tạm dừng tuyển dụng viên chức của khối này kể từ ngày 22-11-2017. Riêng ngành y tế, giáo dục, việc tuyển dụng sẽ có hướng dẫn riêng; các cơ quan, đơn vị đã có kế hoạch tuyển dụng trước mốc thời điểm này thì vẫn được tiếp tục thực hiện. Lý do tạm dừng là nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, thực hiện quá trình xã hội hóa gắn liền với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo cáo mới nhất của Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế gửi Bộ LĐ-TB&XH, tính đến cuối năm 2016, địa phương này có 757 đơn vị sự nghiệp công lập với trên 25.000 trong danh sách được trả lương; tổng quỹ, tiền lương, thu nhập năm 2016 của khối này là gần 2.200 tỉ đồng. Trong số những người được trả lương, khối y tế có khoảng 3.200 người ở 37 đơn vị, giáo dục trên 19.000 người ở 604 đơn vị, ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng có gần 750 người tại 23 đơn vị.

Q.Nhật