Quy hoạch cán bộ phải "động" và "mở"

Tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 8-12, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về kết quả làm việc của 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện Quy chế Bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X.

Đi dần vào nền nếp

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn công tác tại 10 địa phương và 5 cơ quan trung ương cho thấy các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định và hướng dẫn của trung ương về công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Công tác đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung và phương pháp. Công tác quy hoạch cán bộ đã đi dần vào nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ gắn với thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ được quan tâm. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai, gắn với quy hoạch, luân chuyển và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ...

Quy hoạch cán bộ phải động và mở - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp Ảnh: TTXVN

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý một số vụ việc sai phạm trong công tác cán bộ, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy ở một số nơi, việc tổ chức quán triệt Kết luận 24-KL/TW, Quyết định 68-QĐ/TW và các văn bản hướng dẫn chưa sâu rộng, chưa kịp thời. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; có nơi còn nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ theo quy hoạch với điều động cán bộ.

Một số tổ chức Đảng đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất, còn hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác quy hoạch cán bộ của một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; quy hoạch còn mang tính cục bộ, khép kín trong nội bộ. Có nơi, điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của cán bộ được quy hoạch không bảo đảm.

Công tác luân chuyển cán bộ chưa đồng bộ, số lượng luân chuyển chưa nhiều; chưa có giải pháp theo dõi, đánh giá cán bộ luân chuyển. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi còn tư tưởng cục bộ; tính tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ chưa cao, ngại việc khó, thích nhận việc dễ, có lợi ích. Quy trình bổ nhiệm có trường hợp chưa chặt chẽ, chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, bổ nhiệm số lượng cấp phó vượt quy định; có trường hợp bổ nhiệm quá nhanh…

Tránh tạo vây cánh, thân quen "cánh hẩu"

Chủ trì cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác cán bộ qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt. Bác Hồ từng nói: Mọi việc thành bại đều do cán bộ, bố trí cán bộ đúng là khác, bố trí sai là khác, rất nguy hiểm.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Qua kiểm tra tại 15 đơn vị, nên soi vào những điểm, nội dung mấu chốt nhất trong Kết luận 24-KL/TW và Quyết định 68-QĐ/TW. Đó là công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tạo nguồn; luân chuyển cán bộ; đánh giá cán bộ; bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử, quy trình thủ tục; trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đó là hệ thống những việc phải làm xung quanh công tác cán bộ, nó liên quan đến nhau, không thể tách ra được.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa, có cái khung để đào tạo, bố trí cán bộ, nên phải "động" và "mở". Làm quy hoạch cán bộ không phải là làm công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ cũng không phải là cái "khuôn cứng". Theo Tổng Bí thư, luân chuyển cán bộ khác với điều động cán bộ. Không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn, để về giữ chức nọ chức kia. Trong khi đó, công tác đánh giá cán bộ là rất khó, thông tin phải đầy đủ, nhiều kênh, nhiều chiều, thật sự trong sáng, công tâm, khách quan.

Về công tác bố trí, sử dụng cán bộ, Tổng Bí thư chỉ ra rằng có việc đề bạt, có việc phân công, có việc giới thiệu sang chính quyền, cần phải công tâm, khách quan. Tại sao người ta nói: Quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? Thân quen, "cánh hẩu", thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình, rồi nói cho thật hay, cơ cấu, độ tuổi thế này, triển vọng thế nọ… đều liên quan đến đánh giá cán bộ cả. Gia đình, anh em, vợ con không nên bố trí ở một nơi. Nếu thật sự có tài, gia đình cách mạng, chúng ta khuyến khích, hoan nghênh nhưng không vì thế mà đưa lên để tạo vây cánh…

Tổng Bí thư nêu rõ công tác cán bộ có rất nhiều việc, nhiều khâu. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại 15 đơn vị, cần phát huy những mặt tốt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, qua đó rút kinh nghiệm sửa chữa, góp phần tổng kết công tác cán bộ, chuẩn bị cho hội nghị trung ương bàn chuyên đề về công tác cán bộ trong năm tới.

Cái gì cũng làm đúng quy trình…

Tổng Bí thư lưu ý quy trình thủ tục là một cách để hạn chế bớt tiêu cực, phát huy cái tốt, cái đúng, nên phải rất chặt chẽ, bảo đảm uy nghiêm. Nhưng tại sao vừa qua có dư luận: Cái gì cũng làm đúng quy trình nhưng cán bộ thì lại không đúng, tức là dùng quy trình để hợp thức hóa cái sai? Cuối cùng là trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng, đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến tập thể...

Theo TTXVN