Cần biết về mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018

BHXH Việt Nam cho biết theo quy định mới về BHXH có hiệu lực từ 1-1-2018, mức đóng BHXH bắt buộc có sự thay đổi so với trước đây. Luật BHHXH 2014 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, tuy nhiên có một số điều khoản đến ngày 1-1-2018 mới có hiệu lực. Trong đó, NLĐ cần lưu ý đến mức đóng BHXH bắt buộc.

Cần biết về mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018 - Ảnh 1.

Từ 1-1-2018, Quỹ BHXH được phân chia thành các quỹ thành phần sau: Quỹ ốm đau và thai sản, Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Quỹ hưu trí tử tuất. Quỹ hưu trí và tử tuất được sử dụng để chi trả chế độ cho cả đối tượng tham gia bắt buộc và tham gia tự nguyện. Trước đây, hai quỹ này tách biệt. Đồng thời, từ 1-1-2018 tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Căn cứ theo Luật BHXH 2014, Luật Việc làm 2013, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP thì từ 1-1-2018 mức đóng BHXH bắt buộc gồm các khoản sau: quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ BHYT.

Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 3% quỹ ốm đau thai sản; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% quỹ bảo hiểm y tế. Người lao động (NLĐ) sẽ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% quỹ BHTN và 1,5% vào quỹ BHYT. Như vậy, tổng mức BHXH bắt buộc phải đóng của cả chủ sử dụng lao động và NLĐ là 32%.

Ngoài ra, từ ngày 1-1-2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc. NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải tham gia BHXH bắt 

buộc. Tin -ảnh: Đ.Viên