Ưu tiên chăm lo Tết cho nữ công nhân mất việc

Theo đó, LĐLĐ quận đã yêu cầu tất cả Công đoàn (CĐ) cơ sở trực thuộc bám sát tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại đơn vị mình và lập danh sách CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi về LĐLĐ quận trước ngày 29-12. Trong đó, cần đặc biệt chú ý các trường hợp nữ CN bị mất việc làm, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nhưng chưa tìm được chỗ làm mới; CNVC-LĐ bị tai nạn lao động, bệnh nan y, hiểm nghèo; người lao động không được tái ký hợp đồng, bị cho nghỉ việc trái pháp luật tại thời điểm cận Tết hoặc mất việc do doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, thu hẹp sản xuất…

Ưu tiên chăm lo Tết cho nữ công nhân mất việc - Ảnh 1.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng tiến hành khảo sát tại các doanh nghiệp chưa thành lập CĐ cơ sở nhưng có trích nộp kinh phí để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

N.Hoàng