"Chưa phát triển vì ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước"

Ngày 21-12, tại TP HCM, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới từ thực tiễn TP HCM.

TS Phạm Đình Đảng, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết tính đến ngày 30-9, TP HCM có 536 HTX, trong đó 421 HTX đang hoạt động và 4 Liên hiệp HTX; ngưng hoạt động là 115 HTX và 4 Liên hiệp HTX. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Trong đó, xuất hiện một số mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Chưa phát triển vì ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo ngày 21-12

Tuy nhiên, thời gian qua các HTX còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, cụ thể là: Nhận thức của cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác tại một số xã, phường, thị trấn của huyện còn chưa sâu, công tác tuyên truyền chưa được đáp ứng nhu cầu của người dân. Một số HTX, tổ hợp tác còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của HTX còn hạn chế (tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của 41 HTX chỉ đạt 36,6%), thiếu nhân lực có tâm huyết đối với hoạt động của HTX, chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển HTX kiểu mới. Thiếu vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của HTX…Quy mô sản xuất, kinh doanh của HTX còn nhỏ, chưa đủ khả năng hình thành chuỗi trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, giá thành sản xuất vẫn còn cao, năng lực cạnh tranh của các HTX chưa mạnh.

Tin-ảnh: Trường Hoàng