Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, CĐ khối đã huy động nhiều nguồn lực tổ chức nhiều chương trình thiết thực chăm lo cho CNVC-LĐ. Trong đó, nổi bật là chương trình "Cùng công nhân vượt khó" đã hỗ trợ, tiếp sức gia đình CNVC-LĐ khó khăn, ốm đau, bị tai nạn lao động; tặng sổ tiết kiệm cho CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo. Từ nguồn quỹ tương trợ nội bộ, các CĐ cơ sở trực thuộc khối đã chăm lo cho 427 CNVC-LĐ khó khăn với số tiền 852 triệu đồng. Bên cạnh đó, qua thực hiện chức năng giám sát, 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách tiền lương, tham gia đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ) đúng quy định, kịp thời chi trả chế độ làm thêm giờ, bồi dưỡng NLĐ làm việc có yếu tố độc hại; 3.577 lượt CNVC-LĐ được nâng lương.

Nỗ lực chăm lo cho người lao động - Ảnh 1.

Thiết thực nâng cao đời sống tinh thần CNVC-LĐ sau giờ làm việc, CĐ khối còn phối hợp với các CĐ cơ sở tổ chức chương trình "Giờ thứ 9", văn nghệ, hội thao… lồng ghép với phổ biến kiến thức pháp luật cho NLĐ. Hoạt động nữ công trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những thành tích đáng khích lệ như: có 95% nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; khen thưởng và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 3.158 lượt con CNVC-LĐ tại cơ sở với số tiền gần 600 triệu đồng. 

G.Nam