Hà Nội: Rà soát bằng cấp để giảm biên chế

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội mới đây, nhiều cử tri đặc biệt quan tâm đến tình hình tinh giản biên chế trong bộ máy chính quyền TP theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức).

Khuyến khích nghỉ hưu sớm

Đánh giá về tình hình giảm biên chế tại Hà Nội, cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) cho rằng thực hiện còn chậm, đối tượng tinh giản chủ yếu là công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu. "Cử tri cho rằng đối tượng cần cắt giảm trước hết là người có trình độ, năng lực chuyên môn yếu; đạo đức, kỷ luật kém và một số hợp đồng vượt chỉ tiêu" - ông Phi thẳng thắn.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định TP là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Đến nay, toàn TP cơ bản hoàn tất việc sắp xếp đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và tất cả bộ máy ở các ban Đảng, các hội, tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng đề án vị trí việc làm. "Đến năm 2021, biên chế toàn TP sẽ giảm so với thời điểm hiện tại 2,5%, đúng với chỉ tiêu của Chính phủ" - ông Chung khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho rằng TP có cơ chế, chế độ đặc thù, khuyến khích những người có nguyện vọng muốn về hưu trước tuổi. Những người 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xếp vào diện tinh giản biên chế.

"Hà Nội đang chỉ đạo triển khai rà soát lại trình độ bằng cấp, bước đầu có một số trường hợp vi phạm. TP sẽ xử lý nghiêm túc, công khai trong thời gian tới và thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ trong vấn đề tinh giản biên chế. Đặc biệt, từ nay đến năm 2021, trên cơ sở vị trí việc làm, TP coi trọng việc đánh giá trình độ, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hằng năm có bình xét chính xác. Những đối tượng không đáp ứng được công việc sẽ tinh giản" - ông Chung nhấn mạnh.

Theo ông Chung, việc sắp xếp, điều chỉnh sẽ được triển khai hợp lý, theo đúng lộ trình của Chính phủ, không làm ồ ạt, không gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc, tâm tư trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hà Nội: Rà soát bằng cấp để giảm biên chế - Ảnh 1.

Hà Nội giảm biên chế để tăng năng lực phục vụ của bộ máy công quyền

Kỷ luật nơi nào làm sai

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết năm 2017 là lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được trung ương và dư luận đánh giá cao.

Theo báo cáo, TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 41 Ban QLDA (giảm 41,4%); tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức và 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. TP cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ.

Năm 2017, TP Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ thanh tra 4 đơn vị về công tác quản lý biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra 20 đơn vị tại 8 quận - huyện, 8 sở - ngành và 4 đơn vị sự nghiệp thuộc TP; kiểm tra công vụ đột xuất 32 đơn vị. Tính chung từ năm 2015 tới nay, Hà Nội đã tinh giản được 8.217 biên chế viên chức.

Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm tra, TP đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ công dân và các tổ chức tốt hơn.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đề nghị năm 2018, UBND TP tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc TP. Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm, không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo nghị quyết của HĐND TP. "Đối với những đơn vị cố tình không thực hiện, đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định" - ông Nam kiên quyết.

Năm 2018: Giảm hơn 7.400 biên chế

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP năm 2018.

Cụ thể, biên chế hành chính là 10.661, trong đó biên chế công chức là 8.891 - giảm 225 so với năm 2017. Biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 - giảm 7.190. Riêng chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000 của Chính phủ là 11.568 - giảm 1.137 do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp.

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng