Thưởng Tết ở Khánh Hòa chênh lệch 1.360 lần

 Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 136 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, chênh nhau 1.360 lần. Mức thưởng chênh lệch này nằm ở khối DN tư nhân. Trong đó, DN 100% vốn nhà nước mức thưởng bình quân 5,9 triệu đồng/người (cao nhất 44 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng); DN cổ phần có vốn nhà nước, mức thưởng bình quân hơn 6,4 triệu đồng/người (cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng/người); DN tư nhân, mức thưởng bình quân 4,7 triệu đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng bình quân 2,6 triệu đồng/người (cao nhất 129 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng/người).

Thưởng Tết ở Khánh Hòa chênh lệch 1.360 lần - Ảnh 1.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các DN báo cáo tình hình chi thưởng cho người lao động; đôn đốc các DN trả lương, thưởng đúng hạn để phòng ngừa tranh chấp trước, trong và sau Tết.

K.Nam