Giải cứu người đàn ông nghi ngáo đá leo cột điện

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đưa xe thang đến giải cứu. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, thuyết phục thì người đàn ông nghi bị ngáo đá đồng ý leo xuống nhưng khi lực lượng cứu hộ xuống đất thì người này lại trèo lên trên. Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sau cùng, lực lượng cứu hộ tiếp cận, thuyết phục, đưa nước cho uống, trấn an... đến khoảng 8 giờ 30, công an mới giải cứu thành công kẻ nghi bị ngáo đá.

Sự việc làm hàng ngàn người hiếu kỳ gây kẹt cứng giao thông qua khu vực

Hồng Hải-Thanh Long