Đã giải quyết ổn thỏa

Ông Trần Minh Quang, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được đơn khiếu nại của anh Bảo, giám đốc đã chỉ đạo xác minh vụ việc và thấy giữa anh Bảo và quản đốc có một số mâu thuẫn cá nhân ngoài công việc. Phản ánh của anh Bảo về việc quản đốc cho "ngồi chơi xơi nước" là có và giám đốc đã phê bình quản đốc xưởng về việc này. Hiện anh Bảo đã xin chuyển sang phân xưởng khác và được công ty chấp thuận.

Đã giải quyết ổn thỏa - Ảnh 1.