Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 23: Bất ngờ và ấn tượng

Xem trực tiếp Lễ trao Giải Mai Vàng

Xem trực tiếp lễ trao giải Mai Vàng (tiếp theo)

Xem Chương trình thảm đỏ


Báo Người Lao Động