Vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Ban tổ chức đã chọn 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải nhì, ba và khuyến khích (không có giải nhất). Nội dung các bức tranh phản ánh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên CNVC-LĐ hăng hái thi đua, lao động sản xuất thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế thế giới.

Sau hơn 4 tháng phát động (từ tháng 6 đến tháng 10-2017), hội thi đã thu hút 1.013 tác phẩm của 886 tác giả tham gia. Qua 3 vòng lựa chọn, ban tổ chức đã chọn ra 90 tranh có chất lượng tốt nhất để trưng bày tại Đại hội XII CĐ Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam. 

N.Hà