Sáng kiến của CNVC-LĐ làm lợi và tiết kiệm 10 tỉ đồng

Thành tích nổi bật khác của CĐ tổng công ty là phối hợp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên nhằm cụ thể hóa năm Vì lợi ích đoàn viên, qua đó đã đem lại cho đoàn viên những lợi ích thiết thực như được hưởng chính sách, chế độ ưu đãi khi đến học tập hoặc sử dụng các dịch vụ trong hệ thống, được trợ cấp khi gặp khó khăn đột xuất…

Sáng kiến của CNVC-LĐ làm lợi và tiết kiệm 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ngoài ra, chương trình "Saigontourist vì cộng đồng" với nhiều nội dung thiết thực như khen thưởng con CNVC-LĐ có thành tích cao trong học tập, giúp đỡ người lao động có thu nhập thấp, tổ chức các hoạt động từ thiện vì cộng đồng với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng…

T.Nga