Trả một lần lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN ngay trong tháng 2-2018

Cụ thể, BHXH VN sẽ cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 2 và tháng 3-2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 2-2018.

Trả một lần lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN ngay trong tháng 2-2018 - Ảnh 1.

BHXH VN yêu cầu BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch chi trả tháng 2 và tháng 3-2018; thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả; yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả. Bên cạnh đó,Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả và tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch.

K.An