Có nên coi mức 20 ngàn đồng là thưởng tết!

Với số tiền 20 ngàn đồng chẳng có ý nghĩa gì với người lao động và gia đình trong những ngày tết nên đó không phải là tiền thưởng tết! Mặc dù pháp luật không quy định mức tối đa hay tối thiểu tiền thưởng tết mà dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh, sự đóng góp của người lao động, nhất là sự hào phóng của chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đã gọi là thưởng tết thì cũng cần phải tương xứng công sức đóng góp, phù hợp với thực tế đời sống, mặt bằng chung của xã hội. Do tiền thưởng tết mỗi năm chỉ có một lần nên thưởng tết còn gọi là tháng lương thứ 13. Vì vậy, người lao động thường tự lấy mốc đó làm chuẩn để mong chờ tiền thưởng sau một năm làm việc vất vả.

Trường hợp không được thưởng tháng lương thứ 13 thì ít ra tiền thưởng tết cũng phải có giá trị tương xứng với món hàng thiết yếu nào đó sử dụng trong dịp tết. Bởi vì, 20 ngàn đồng thì không mua được bất cứ món hàng nào có giá trị, thậm chí chưa đủ để mua 1 tô phở. Vì thế không thể coi số tiền doanh nghiệp cho người lao động 20 ngàn đồng trong dịp tết là thưởng tết được.

Thiết nghĩ, việc thống kê mức thưởng tết của cơ quan chức năng cũng phải xem xét lại. Đó là có nên thống kê mức thưởng tết 20 ngàn đồng hay không? Theo tôi, đối với những khoản tiền qua cỡ vài chục ngàn đồng trở xuống thì không nên thống kê và coi như không thưởng tết.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp nâng mức thưởng tết cho người lao động như khoản tiền thưởng tết không tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặt khác, tuyên truyền vận động, biểu dương những doanh nghiệp chăm lo, quan tâm đến người lao động.

Vĩnh Linh