Doanh nghiệp phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì?

Theo quy định tại Bản ghi nhớ hợp tác về chương trình thực tập kỹ năng (MOC) do Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam ký với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản ngày 6-6-2017, Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam chứng nhận DN phái cử đủ tiêu chuẩn và cung cấp danh sách các DN phái cử được chứng nhận cho phía Nhật Bản. Cụ thể, hồ sơ xin chứng nhận gồm:

Doanh nghiệp phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì? - Ảnh 1.

- Văn bản đề nghị chứng nhận của DN.

- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về bộ máy hoạt động và cơ sở vật chất.

- Danh sách và lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật và người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Thông tin khái quát về DN

Đối với các DN đã được giới thiệu với phía Nhật Bản (có hiệu lực đến 31-3-2018), Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các DN gửi hồ sơ chứng nhận trước ngày 20-3-2018 để Cục xem xét chứng nhận và gửi danh sách cho phía Nhật Bản trước ngày 31-3-2018 để việc phái cử TTS sang Nhật Bản của các DN này không bị ảnh hưởng.

Liên quan đến việc đưa TTS sang Nhật Bản làm việc, tại dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ LĐ-TB-XH đã đề xuất điều kiện đối với DN dịch vụ đưa TTS sang Nhật Bản.

1- Không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản;

2- Có cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thực tập sinh sang Nhật Bản đáp ứng yêu cầu quy định sau: Diện tích phòng học tối thiểu 1,4 m2/học viên và diện tích phòng ở tối thiểu 3,5 m2/học viên, có đầy đủ trang thiết bị cơ bản phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú; phòng học, phòng ở và trang thiết bị thuộc sở hữu của DN hoặc được DN thuê theo hợp đồng thuê cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật.

3- Có cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách thị trường Nhật Bản đáp ứng quy định với ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa NLĐ sang Nhật Bản; riêng cán bộ khai thác thị trường ngoài nước và cán bộ quản lý lao động đang làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương;

4- Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với DN đưa thực tập sinh đi Nhật Bản theo bản ghi nhớ hợp tác ký với Nhật Bản.

Theo dự thảo, DN nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giới thiệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ LĐ-TB-XH. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức kiểm tra thực tế (nếu cần thiết), đưa vào danh sách các DN đưa thực tập sinh đi Nhật Bản được giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản và có văn bản hướng dẫn DN thực hiện. Trường hợp không giới thiệu, Bộ LĐ-TB-XH có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đ.Viên